ɩa kʋ̀ lɩ̀ phuó


Dàa ɩa na phuó wãá rɛ. Dàa, ɩa wò phuó bɔla wo na tege. Ɩa wò mʋaa wò na tege na gɛ nɩ kàlàmɩ̀. Ɩa wò phuó warʋ wò na zànɩ̀. Phuó wàrɩ̀bio hààbà hʋnɔ ha dà rɛ.
Phuó wãá dɩɓɩlɩa hʋnɔ kɛ pɔ ɩa rɛ. Ɩa ɲʋɩɛ́ zʋ lɩlɩ́ !!!

Téléchargement: 

  

Partager